Reklamacje i Zwroty

REKLAMACJA

Jeśli jako konsumentka otrzymałaś wadliwy produkt, masz prawo go zareklamować! Pamiętaj, aby sprawdzić zawartość paczki już w momencie odbioru przesyłki przy kurierze. Do reklamacji dołącz oryginalny dowód zakupu, jaki zawsze znajdziesz w środku paczki od nas.

Jak to zrobić?

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 • pisemnie na adres: ul. Własna 1, 05-090 Nowe Grocholice;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@reforma.eu

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Własna 1, 05-090 Nowe Grocholice.

Co napisać w reklamacji?

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
(2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.


Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.


Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.


Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację?

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji?

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy - jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) - jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.) tutaj:

 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu - rzeczy ruchomej - zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej - zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu - treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej - zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h - 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
   Formularz reklamacji w formacie .docx

  ZWROT

  Zakupiłaś towar, jako konsument i chcesz odstąpić od umowy? Masz prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki.

  Jak to zrobić?
  1. Napisz do nas maila na adres: store@reforma.eu podając wszelkie informacje o produktach, jakie chcesz zwrócić. Przedstaw nr dokumentu faktury vat lub skan paragonu. W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz wszelkie instrukcje jak postępować dalej.
  2. Spakuj bezpiecznie produkt wraz z dokumentem zakupu i pismem "Zwrot" i wyślij do nas na adres podany w mailu.
  3. Zwroty rozpatrujemy w ciągu 14 dni.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Państwu w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m.in. odkręcenie butelki lakieru hybrydowego w celu sprawdzenia koloru na żywo lub konsystencji).

   

   Formularz odstąpienia w formacie .docx
  Dodatkowe informacje

  Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem, usługą "e-przesyłka" lub paczkomatami.

  Wszelkie szczegóły dotyczące przysługujących Ci uprawnień oraz kosztów znajdziesz w Regulaminie.

  WYSYŁKI DPD

  Wszystkie paczki wysyłamy kurierem DPD, także nie musisz nigdzie wychodzić aby wymarzone produkty przyszły prosto pod Twoje drzwi! Firma kurierska DPD wyśle Ci automatycznego maila z informacją o numerze przesyłki oraz terminie i godzinie dostawy na wskazany przez Ciebie adres. Pamiętaj aby podać prawidłowy adres email oraz numer telefonu kontaktowego z kurierem DPD, tak aby niepotrzebnie nie wydłużać dostawy zamówionych przez Ciebie produktów. Kurier DPD ma 48h na dostawę Twojej paczki, jeśli po tym czasie nie otrzymasz jej, skontaktuj się z DPD podając swój numer przesyłki lub sprawdź na stronie śledzenia paczek jaki jest jej status: https://www.dpd.com.pl/Zlokalizuj-paczke

  Jeśli nie masz możliwości spotkania się z kurierem w danych godzinach, możesz odebrać paczkę w najbliższym punkcie DPD, wszelkie informacje na ten temat uzyskasz od kuriera lub na infolinii DPD: (22)5775555. Kurier DPD nie ma obowiązku kontaktowania się telefonicznie z odbiorcą paczki.